پرتقال فروشِِ جاعل دستگیر شد

به گزارش تابناک گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت : این جاعل ، هنگام فروش پرتقال به افراد ، اطلاعات کارت بانکی خریداران را با استفاده از دستگاه اسکیمر ، اسکن می کرد و سپس موجودی حساب انان را خالی می کرد .

هادی هاشمیان افزود: این فرد که اهل هشتگرد است  در گرگان خانه اجاره کرده بود  و با وانت در تهران پرتقال می فروخت .

هاشمیان افزود : این افرد با همکاری پلیس فتای تهران و گلستان در گرگان دستگیر شد .

به گفته هاشمیان ، هنگام دستگیری این جاعل ، از او 100 کارت  کشف و ضبط شد .

این فرد برای رسیدگی پرونده به تهران منتقل شد .