اینچه برون لرزید

به گزارش تابناک گلستان؛ بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه 17:48 دقیقه امروز در عمق 12کیلومتری زمین رخ داد.