ورود دستگاه قضایی گلستان به موضوع واگذاری زمین های ساحلی بندرگز به بخش خصوصی

به گزارش تابناک گلستان ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرگز گفت : در راستای حفظ حقوق عامه و وظایف نظارتی قوه قضاییه، محتوای قرارداد واگذاری قطعی 54 هکتار از زمین های ساحلی شهرستان بندرگز به بحش خصوص بررسی و با تخلف های احتمالی برخورد می شود .

محمدطالبی چاری افزود : در صورتی که در واگذاری این اراضی حقوق عامه نادیده گرفته شده باشد و یا تخلفی مشاهده کنیم برای ابطال این قرارداد اقدام خواهیم کرد.

قرارداد واگذاری  54 هکتار از اراضی ساحلی شهرستان بندرگز با امضای استاندار سابق به بخش خصوصی واگذار شد .