تعمیر مسکن سیلزدگان گلستان تا پایان تیر ماه

به گزارش تابناک گلستان زمانی نژاد گفت : با همکاری بانکها در روزهای اخیر و شتاب گرفتن کار ساخت و ساز واحدهای مسکونی سیل زده تلاش می کنیم کار واحدهای تعمیراتی تا 31 تیر به پایان برسد.

وی افزود : از حدود 13 هزار پرونده معرفی شده با بانکها تا کنون 3 هزار پرونده انعقاد قرارداد داشتند.

او همچنین افزود : تا کنون 1 هزار و 800 تن سیمان رایگان توزیع کردیم و میلگرد مورد نیاز مردم هم با حواله سپاه تامین می شود.