همه واحدهای تولیدی مکلف به صرفه جویی در مصرف برق هستند

به گزارش تابناک گلستان ،حسینقلی قوانلو در جلسه با روسای ادارات صنعت،معدن وتجارت شهرستانهای استان گلستان که در محل سالن جلسات سازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزار گردید گفت:آنچه در صرفه جویی برق توسط واحدهای تولیدی مد نظر است صرفه جویی در ساعات 2 تا 4 عصر که ساعت های پیک مصرف است.

وی با بیان این که ،کسی حق قطع برق واحدهای صنعتی را ندارد ،گفت :کارخانهای آجر ساعت 2 تا 4 را تعطیل کرده اند.

قوانلو افزود :واحدهای صنعتی قطعی برق نخواهند داشت به شرطی که همکاری کنند وباید فرهنگ سازی کنیم که واحدهای تولیدی در مصرف برق صرفه جویی کنند تا شاهد قطعی برق نباشیم.

وی گفت :واحدهای بزرگ را قانع بکنیم که صرفه جویی کنند وهمه واحدهای که ژنراتور دارند ساعات 2 تا 4 که ساعات اوج مصرف است باید ژنراتور واحد خود را روشن کنند.

ایشان افزود:سامانه جامع انبارها باید با جدیت پیگیری شود وباید کلیه انبارها در این سامانه ثبت شود ویقین این کار باعث جلوگیری از بسیاری از مفاسد خواهد شد.

قوانلو به روسای ادارات شهرستانی این سازمان گفت:اگر کالایی در شهرستانها دچار مشکل وکمبود شد بلافاصله سازمان را در جریان قرار دهید تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.