دست اندازی افراد بانفوذ به منابع طبیعی

به گزارش تابناک گلستان؛ فرزانه صادق مالواجرد در گرگان با بیان این مطلب افزود:متاسفانه بیشتر این ساخت و ساز‌ها توسط افراد بانفوذ که باید مسئولیتشان حفاظت از این میراث باشد، اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: این جز شرمندگی برای همه برای نسل آینده ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد:، اما اینکه چه می‌خواهیم انجام بدهیم، در سال۱۳۹۵ شورایعالی شهرسازی و معماری، مشخصاً در خصوص روستای زیارت گرگان و ساخت و ساز‌های غیرمجازی که در گلستان اتفاق افتاد، مصوباتی داشته است.

قطعاً بازهم این موارد هم در این شورا و هم در ستاد مبارزه با زمین خواری مطرح خواهد شد تا مشکلاتی که باعث شده این تجاوزات ادامه پیدا کند، دقیق‌تر و شفاف‌تر بررسی شود و به نتیجه برسد که چگونه می‌توانیم راهکار‌هایی داشته باشیم تا دست اندازی‌ها از این به بعد ادامه نداشته باشد.
خانم صادق مالواجرد تاکید کرد:دست اندازی‌هایی هم که تا اکنون شده، بعضاً قطعاً باید قلع شود که در این خصوص هم باید تصمیماتی گرفته شود.